Προσωπικό

Download The Goethe Bath

Διευθυντής: Σβορώνος Παναγής ΠΕ03
Υποδιευθυντές: Παναγιώτου Ιωάννης ΠΕ03 – Αγγελής Γεώργιος ΠΕ04

Σύλλογος Καθηγητών

Κολοβού Ελένη ΠΕ01
Ζυγούρη Ιωάννα ΠΕ02
Δηλέ Άννα ΠΕ02
Μαυροειδή Μαρία ΠΕ02
Ορφανίδου Γεωργία ΠΕ02
Γκίκα Σταματίνα ΠΕ02
Ζέρβας Αλέξανδρος ΠΕ02
Αντύπας Παναγιώτης ΠΕ03
Σκούντζος Αντώνιος ΠΕ04
Μήκος Παναγιώτης ΠΕ04
Παππά Αικατερίνη  ΠΕ04
Γιαλιά Χαρίκλεια ΠΕ06
Κατσούδα Αφροδίτη ΠΕ06
Στρουγγάρης Κώστας ΠΕ09
Φλέγγα Σοφία ΠΕ13
Δαραμάρας Παναγιώτης ΠΕ11
Τσιαβαλιά Φωτεινή ΠΕ86

Download the Roussen map for free Download the puzzle game Download sandol tulle Download the sermon talk